Toscana

Skatteregler for firmarejser

Hvad skal beskattes og hvad kan trækkes fra på firmarejsen til udlandet?

En firmarejse er en fremragende måde at fejre et årsregnskab på, styrke fællesskabet og skabe langsigtet værdi for virksomheden. Men er rejsen fradragsberretiget?

I kan spare mange penge som virksomhed ved at sørge for at jeres virksomhedsrejse er fradragsberettiget. Vi hjælper jer med at holde styr på reglerne for skattefradraget. Rent skattemæssigt kan firmarejserne deles ind i to former for rejser:

Studierejserne er fradragsberretigede, mens ferierejserne ikke er det. Det afhænger altså af det faglige indhold på rejsen, om I har mulighed for at trække rejsen fra. Metropol Firmarejser hjælper jer, når firmarejsen, studieturen eller forretningsrejsen skal arrangeres. Vi kan fungere som sparringspartner, når I skal arrangere faglige besøg og sætte et godt fagligt program sammen eller have booket mødelokaler og arrangeret konferencerejsen.

Måske kan firmarejsen desuden være en billigere løsning end at afholde rejsen indenlands, til trods for udgiften til flybilletter, fordi der kan være store besparelser på udgifterne til overnatning, logi og mødelokaler i udlandet.

Studierejser og forretningsrejser

Nedenfor er SKATs definition af forskellen på en studierejse/forretningsrejse og en ferierejse:

"Lønmodtagere, der foretager en af arbejdsgiveren betalt rejse, er ikke skattepligtig heraf, såfremt der er tale om en egentlig forretningsrejse. Dette gælder også, såfremt der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser.

Ferierejser/turistrejser

Er der tale om, at studierejsen har karakter af helt eller delvis ferie, fordi arrangementet indeholder et turistmæssigt islæt, skal den ansatte beskattes af værdien af den private del af rejsen."

Turistmæssige elementer vs. fagligt indhold

For at være sikker på, at firmarejsen kan trækkes fra, skal I sørge for at der er en fornuftig ballance, så de faglige og erhvervsmæssige elementer har stor vægt på rejsen. Rejsen skal have et klart og dokumenterbart erhvervsmæssigt formål, såsom møder med kunder, konferencer, teambuilding, uddannelse eller andre aktiviteter, der direkte relaterer til virksomhedens drift og udvikling.

Her er nogle eksempler på fagligt indhold, der kan berettige et skattefradrag:

Møder og forretningsforhandlinger:

Konferencer og seminarer:

Teambuilding og medarbejderudvikling:

Strategi- og planlægningsmøder:

Faglige netværksaktiviteter:

Fagligt relevante ekskursioner:

Ved at have en klart defineret faglig dagsorden og fyldestgørende dokumentation kan virksomheden sandsynliggøre, at rejsen har et erhvervsmæssigt formål og dermed opnå skattefradrag.

Læs mere

Forretningsrejse

Forretning eller fornøjelse?

Det grundlæggende spørgsmål går på, om forretningsrejsen handler om forretning eller fornøjelse. Hvis der er tale om en erhvervsrejse, med mange faglige elementer, falder rejsen under en kategori, hvor rejsen vil være fradragsberretiget:

Eksempler på forretningsrejser med højt fagligt indhold

En studierejse eller kongresrejse, der er spækket med fagligt indhold er altså fradragsberettiget.

Det er ikke muligt at gradbøje fagligheden på firmarejsen - enten er der tale om en faglig eller en turistmæssig rejse, og derfor er det afgørende at programmet for rejsen 'holder vand' rent skattemæssigt inden afrejse, hvis I ønsker en forretningsrejse, der kan trækkes fra.

Hvis der er for mange turistmæssige eller fornøjelseselementer på rejsen vil der være tale om en fornøjelsesrejse, og de ansatte skal beskattes af firmarejsen.

Hvis I derimod ønsker at lægge afslapning og mange turismæsige elementer ind i rejsen og samtidig kunne trække rejsen fra, kan en mulighed for at lægge nogle dage oveni efter et fagligt program. På den måde sikrer I jer, at selve rejsen er en forretningsrejse og herefter følger så en tillægsrejse af turismæssig karakter, efter at forretningsrejsen er afsluttet.

Få hjælp til det faglige indhold på rejsen

Vi kan hjælpe jer med det faglige program, relevante faglige besøg, booking af mødelokaler og at arrangere konferencerejsen. Skriv til os og få inspiration til faglige besøg, møde med lokale virksomheder eller fabriksbesøg.

Hent inspiration til firmarejsen